Visszavonáshoz való jog

VISSZAVONÁSHOZ VALÓ JOG  

 1. A hatályban levő jogszabályok értelmében a Fogyasztónak (természetes személy) joga van lemondani a megvásárolt termékről a termék kézbesítésétől számított 14 napon belül, anélkül, hogy azt megindokolná vagy bármilyen kártérítést kellene fizetnie ezért.

 1. A szállítási költségek a fogyasztót terhelik. A szállítási módot úgy kell kiválasztani, hogy a termékek biztonságos visszajuttatása biztosítva legyen és semmilyen kár ne érje azokat a szállítás folyamán. A Fogyasztó a visszaszállítás érdekében úgy kell előkészítse és visszacsomagolja a terméket, ahogy az az Eladó által kiszállításra került, anélkül, hogy köteles lenne megőrizni vagy az eredeti csomagolási anyagot újrafelhasználni.

 1. Visszaküldés esetén az Ügyfél jelzi ezen szándékát a Rudisport felé egy visszaküldési formanyomtatvány megküldésével, amelyben a szerződéstől való elállási szándékát jelzi a Rudisport felé a kézbesítés napjától számított visszavonási határidőn belül.

 1. A Rudisport által vissza nem igazolt címre nem fogadunk el visszaszállítási kérelmet. Nem fogadunk el olyan visszaszállítást, amelyért a kézbesítéskor fizetni kell vagy olyan visszaszállítási kérelmet, amely a visszavonási határidőn túl érkezett.

 1. Az ÜGYFELEKnek jelezniük kell a visszaszállítási űrlapon, ha kérik a pénz visszafizetését, ez esetben meg kell jelölniük egy banszámlaszámot, vagy kérik a termék más termékre való cseréjét, ez esetben meg kell jelölniük milyen más terméket szeretnének cserében. Csere esetében az új termék kiszállítási díját az Ügyfél fizeti.

 1. Abban az esetben, ha a jelen fejezteben felsorolt visszavonási / visszaküldési feltételeket nem tartják be, a Rudisport elutasítja a visszaszállítási kérelmet. 

 1. FIGYELEM: Abban az esetben, ha a visszaküldésre szánt termékek csomagolása sérült vagy hiányos, kopott, karcolt, ütött, égési nyomokat tartalmaz, vagy tartozékai / alkatrészei hiányosak, vagy nem ugyanabban az állapotben kerültek visszaszállításra, mint amilyen állapotban kiszállításra kerültek az ÜGYFÉL számára, a Rudisportnak joga van visszautasítani a visszaszállított terméket vagy annak árából egy rész levenni, mely összeget a károk felmérése után fognak közölni az Ügyféllel a Rudisport képviselői.

 1. A termék törvényes visszaküldési jogának gyakorlása esetén, a termék értékének visszatérítése 14 napon belül történik meg, attól számítva, hogy erről az Ügyfél a Rudisportot értesítette és azzal a feltétellel, hogy a Rudisporthoz ezen határidőn belül a termékek megérkeznek. A Rudisport ugyanazt a visszafizetési módot, banki átutalást, fogja alkalmazni, mint amit az Ügyfél kezdetben használt a termék megrendelésekor, kívéve ha az Ügyfél más fizetési módot nem jelölt meg és azzal a feltétellel, hogy a járulékok kifizetése a visszatérítést követően nem az Ügyfél felelőssége. 

A Rudisport nem köteles a többletköltségeket visszatéríteni abban az esetben, ha a Fogyasztó más típusú szállítási módot választott, mint a Rudisport standard szállítási szolgáltatása.


A Fogyasztó kötelezettségei termék-megrendelés visszavonása esetén:


A „Kapcsolatok” fejezetnél feltűntetett bármelyik kapcsolatfelvételi módot használva a visszaküldési formanyomtatványt küldje el a Rudisport részére a termék kézbesítésétől számított 15 napon belül.


A visszavonásról szóló szándék jelzésétől számított maximum 14 napon belül a becsomagolt termékeket küldje vissza megfelelő állapotban és indolatlan késedelem nélkül a Rudisporthoz.


A termékek visszaszállításáért felszámolt közvetlen költségeket köteles kifizetni (megfelelő szét- és összeszerelés, a Rudisport által megjelölt címre való visszaszállítás).


Ne károsítsa meg a javakat helytelen kezelés, szét- és összeszerelés, becsomagolás, használat során, ellenkező esetben a javítás költségeit köteles kifizetni, miután a kézbesítést követően a Rudisport a károkat megállapította. 


Fotókat küld a Rudisortnak, amelyekkel azt bizonyítja, hogy a termékek milyen állapotban érkeztek meg és nem voltak megsérülve az átvételt követően.


Kívételek: Az alábbi termékcsoporok nem küldhetők vissza (a visszavonáshoz való jog ezeket nem fedi le):


 1. A Fogyasztó külön kérésére legyártott termékek;

 1. A Fogyasztó számára külön személyreszabott termékek;

 1. Azok a termékek, amelyek gyorsan/könnyen megsérülhetnek vagy rövid szavatossági idejük van;

 1. Olyan termékek amelyek kiszállítás után, természetükből fakadóan, elválaszthatatlanul össze lettek keverve más elemekkel. 

 1. Ha a terméket olyan állapotban küldik vissza, hogy az újként már nem értékesíthető, a Rudisport fenntartja a jogot, hogy a visszaküldési kérelmet elutasítja, illetve az eredeti állapotba való visszaállításért (amennyiben ez lehetséges) díjat számol fel, vagy a termék second-hand (előzetesen már használt) rendszerben való értékesítése során az árkülönbözetet felszámolja vagy az Ügyfél kérésére a terméket továbbküldi az Ügyfél költségére.

 1. Ezek a rendelkezések az európai jogszabályok értelmében alkalmazhatók a jelen honlapon található termékekre, mely honlap a digitális távközlési eszközök segítségével termékbeszerzési tevékenységet folytat.

 1. Magatartási elvárások: Többszörös vásárlási visszamondás (legkevesebb kétszeri), a termékek nem elfogadása kézbesítéskor, zaklatási célú megrendelések leadása, visszaélésnek minősülnek és a Rudisportnak joga van visszautasítani egy újabb megrendelés elfogadását a nevezett ÜGYFÉL számára, vagy a nevezett címre kiszállítani.